Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wat uw wensen rondom uw behandeling of levenseinde zijn. Deze verklaring is er voor situaties waarin u zelf niet meer met uw arts over dit soort beslissingen kunt praten. U kunt in een levenstestament aangeven wanneer u bepaalde handelingen wel of juist niet wilt ondergaan. Hierbij kunt u denken aan onder andere reanimatie en het toedienen van voedsel of medicatie. In een levenstestament kunt u verschillende wensen vastleggen door er bijvoorbeeld een behandelverbod, een euthanasieverklaring en een verklaring van niet-reanimeren in te zetten. Een levenstestament legt u vast bij de notaris.

Behandelverbod

In een behandelverbod legt u vast in welke situaties u weigert om medische behandelingen te ondergaan. Bijvoorbeeld wanneer u in een coma ligt of om een andere reden niet meer aanspreekbaar bent. Ook kunt u in een behandelverbod het toedienen van voedsel en vocht verbieden.

Euthanasieverklaring

Wanneer u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, kan uw arts euthanasie bij u uitvoeren. In een euthanasieverklaring legt u vast onder welke omstandigheden u vindt dat u ondraaglijk lijdt.

Verklaring niet-reanimeren

Om te voorkomen dat het laatste stuk van uw leven anders verloopt dan u had gewild, is het van belang om op tijd het gesprek over uw levenseinde en uw eventuele wensen aan te gaan. Dit kunt u o.a. doen met uw naasten, uw zorgverlener of uw arts. Uw wensen legt u vervolgens vast in een wilsverklaring.

Standaard wilsverklaringen

Standaard wilsverklaringen kunt u downloaden bij diverse patiënten- en belangenverenigingen. bijvoorbeeld:

De verklaringen gaan uit van verschillende levensvisies. Het kan zijn dat u lid moet worden van de organisatie om gebruik te maken van de modelverklaringen.

Scroll naar boven