Checklist na een overlijden

Wanneer een naaste overlijdt, is het regelen van de uitvaart het laatste waar u aan wilt denken. Toch moeten er dingen gebeuren die onvermijdelijk zijn.  Onderstaande checklist geeft u een overzicht van zaken welke dienen te gebeuren en wat u al klaar kunt leggen aan belangrijke documenten.

Voor het melden van een overlijden of bij vragen belt u mij op 023- 5611729

Direct regelen

 • Denk in eerste instantie aan u zelf, is uw situatie veilig, bent u alleen ? Veiligheid boven alles. 
 • Bel in een noodgeval als eerste de politie op 112.
 • Bij een overlijden thuis: neem contact op met de huisarts of zijn of haar waarnemer. In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.
 • Bel daarna meteen Uitvaartverzorging Emans op het directe telefoonnummer: 023- 5611729

Opzoeken en klaarleggen

 • Zoek uit of de overledene een uitvaartverzekering heeft en zorg dat de polissen op een bekende plek liggen.Kijk hiervoor in zijn of haar administratie of vraag uw familieleden of andere naasten of zij hier informatie over hebben.
 • Ga na of de overledene een testament, wilsbeschikking of een wensendocument heeft. Zijn of haar uitvaartwensen staan daar misschien in. Meer informatie over testament of een levensbeschikking vindt u hier : testament/ levensbeschikking
 • Zoek een identiteitsbewijs en/of het trouwboekje van de overledene.
 • Leg alvast de favoriete kleding van uw dierbare klaar

Wat u van Uitvaartverzorging Emans kunt verwachten

 • Het verzorgen, begeleiden en uitvoeren van de uitvaart door uw persoonlijke uitvaartverzorger welke de gehele periode tot uw dienst staat.
 • De  verzorging van uw dierbare. Een professioneel team zal eventueel samen u, zorgdragen voor een piëteitsvolle en eerbiedwaardige laatste verzorging.
 • Het verzorgen van de thuisopbaring thuis opbaren of hem of haar overbrengen naar een uitvaartcentrum.
 • Persoonlijk contact en huisbezoek(en)
 • Vastleggen van de afspraken
 • Verzorgen van de wettelijke formaliteiten
 • Het doen van aangifte van overlijden bij de Gemeente van overlijden.
 • Het verkrijgen van overlijdensverklaringen en van het verlof om te mogen cremeren/begraven
 • Uitreksel van de overlijdensakte
 • Maken van alle afspraken met leveranciers.
 • Verzorgen van staatsie/ rouwvervoer.
 • Afstemming met kerkelijk voorganger of spreker
 • Begeleiding van de uitvaartplechtigheid, crematie of begrafenis
 • samen opstellen  van een rouwadvertentie en zorgdragen voor plaatsing in de desgewenste krant.
 • Zorgdragen voor de uitkering van de verzekeringspolis (indien aanwezig)
 • Uitvaartverzorging Emans schiet alle verplicht vooruit te betalen kosten voor
Scroll naar boven